• Công trình: Metro Tower (The Eastgate)
 • Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương.
 • Năm thực hiện: 2020-2021.
 • Qui mô: 2 Block, 19 tầng/block.
 • Diện tích đất xây dựng: 2,906.7m2
 • Giá trị hợp đồng: 80 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống MEP.

 • Công trình: Cao ốc VALTA.
 • Địa điểm: 37, Ký Con, Q.1, TP.HCM.
 • Năm thực hiện: 2011.
 • Giá trị hợp đồng: 9,2 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, Mạng viễn thông....

Khách hàng tiêu biểu