• Công trình: Nhà máy Điện máy trời GTECH.
 • Địa điểm: Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai.
 • Năm thực hiện: 2020.
 • Giá trị hợp đồng: 60 tỷ VNĐ.
 • Công suất thiết kế: 3MW.
 • Diện tích đất: 30.000m2.
 • Lĩnh vực: Thiết kế, thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời.

 

 

 

 • Công trình: Nhà máy CJ VINA AGRI.
 • Địa điểm: Huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
 • Năm thực hiện: 2014.
 • Giá trị hợp đồng: 14,5 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông...

 • Công trình: Nhà máy Điện máy trời GTECH Suối Cát.
 • Địa điểm: Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai.
 • Năm thực hiện: 2020.
 • Giá trị hợp đồng: 40 tỷ VNĐ.
 • Công suất thiết kế: 2MW.
 • Diện tích đất: 20.000m2.
 • Lĩnh vực: Thiết kế, thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời.

 

 

 

 • Công trình: Nhà máy Acecook Củ Chi.
 • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Củ Chi, TP.HCM.
 • Năm thực hiện: 2014.
 • Giá trị hợp đồng: 6,6 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông...

 • Công trình: Nhà máy Điện máy trời GTECH.
 • Địa điểm: Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.
 • Năm thực hiện: 2020.
 • Giá trị hợp đồng: 100 tỷ VNĐ.
 • Công suất thiết kế: 5MW.
 • Diện tích đất: 50.000m2.
 • Lĩnh vực: Thiết kế, thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời.

 

 

 

 • Công trình: Nhà máy CCI Quảng Nam, giai đoạn 3.
 • Địa điểm: Huyện Núi Thành, Quảng Nam.
 • Năm thực hiện: 2015.
 • Giá trị hợp đồng: 8,3 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, cấp thoát nước, mạng viễn thông...

 • Công trình: Nhà máy EPIC DESIGNERS VIET NAM.
 • Địa điểm: Khu CN Xuân Lộc, Đồng Nai.
 • Năm thực hiện: 2013.
 • Giá trị hợp đồng: 7,4 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông....