• Công trình nhà máy giấy FUJI.
  • Địa điểm: Khu CN VN-SINGAPORE, Bình Dương.
  • Năm thực hiện: 2006.
  • Giá trị hợp đồng: 4,3 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cunng cấp và lắp đặt thiết bị điện, điện thoại, chống sét, PCCC, báo cháy, điều hòa nhiệt độ, thông gió.