• Công trình: Viettel khu vực III.
  • Địa điểm: 158H/2 Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2012.
  • Giá trị hợp đồng: 3,2 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống nguồn AC cho tổng trạm.