• Công trình: Tòa nhà vườn ươm doanh nghiệp PM (SBI).
  • Địa điểm: CVPM Quang Trung, Q.12, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2008.
  • Giá trị hợp đồng: 4,6 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: CC và lắp đặt hệ thống HVAC, Trạm biến áp, Hệ thống mạng viễn thông, PCCC và chống sét.