• Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 44ha.
  • Địa điểm: Khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Năm thực hiện: 2007.
  • Giá trị hợp đồng: 6,7 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cấp điện tổng thể, cấp điện chiếu sáng tổng thể, trạm biến áp.