• Công trình: Tổ hợp căn hộ cao cấp ECOLAKES BECAMEX.
  • Địa điểm: Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.
  • Năm thực hiện: 2009.
  • Giá trị hợp đồng: 5,8 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng & ĐHKK.