• Công trình: Cao ốc văn phòng Thiên Nam.
  • Địa điểm: Đường Ngô Gia Tự, Q.10, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2009.
  • Giá trị hợp đồng: 18,4 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông...