• Công trình: KUMHO ASIANA PLAZA Building.
  • Địa điểm:  39 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2008.
  • Giá trị hợp đồng: 12,5 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống HVAC, Điện, Cấp thoát nước, Hệ thống an ninh & báo cháy, ĐHKK...