• Công trình: Cao ốc VALTA.
  • Địa điểm: 37, Ký Con, Q.1, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2011.
  • Giá trị hợp đồng: 9,2 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, Mạng viễn thông....

  • Công trình: Chung cư Nhà Ở Xã Hội (ERA Lạc Long Quân).
  • Địa điểm: Lạc Long Quân, Tân Bình, TP.HCM.
  • Năm thực hiện 2011.
  • Giá trị hợp đồng: 24,5 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, Mạng viễn thông...

Khách hàng tiêu biểu