• Công trình: Khu nhà C, Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Địa điểm: Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Năm thực hiện: 2010.
  • Giá trị hợp đồng: 12,3 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông....