• Công trình: Dự án Parkland Green.
  • Địa điểm: Q.9, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2015.
  • Giá trị hợp đồng: 6,5 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hạ tầng hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, cấp thoát nước...