• Công trình: Công viên Phần Mềm Quang Trung.
  • Địa điểm: Q.12, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2012.
  • Giá trị hợp đồng: 6,5 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt thiết bị trong dự án cải tạo lại hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK...