• Công trình: Khách sạn Holiday, Nha Trang.
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM DV DU LỊCH KHẢI HOÀN.
  • Địa điểm: 62-63-64-65 Phạm Văn Đồng, TP.Nha Trang.
  • Năm thực hiện: 2021.
  • Giá trị hợp đồng: 23 tỷ VNĐ.
  • Qui mô: 5 sao, 24 tầng.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống MEP.

 

 

 

Khách hàng tiêu biểu