• Công trình: Khách sạn GOLDEN SAND SPA.
  • Địa điểm: Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận.
  • Năm thực hiện: 2010.
  • Giá trị hợp đồng: 5,6 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông....

Khách hàng tiêu biểu