• Công trình: Nhà máy CJ VINA AGRI.
 • Địa điểm: Huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
 • Năm thực hiện: 2014.
 • Giá trị hợp đồng: 14,5 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông...

 • Công trình: Nhà máy chế biến thức ăn gia súc BEL GA.
 • Địa điểm: Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 • Năm thực hiện: 2013.
 • Giá trị hợp đồng: 5,3 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống hạ tầng: điện động lực, điện chiếu sáng, Cấp thoát nước.

 

 • Công trình: Nhà máy Acecook Củ Chi.
 • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Củ Chi, TP.HCM.
 • Năm thực hiện: 2014.
 • Giá trị hợp đồng: 6,6 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông...

 • Công trình: Nhà máy Chế Biến Thức Ăn Gia Súc JAPFA.
 • Địa điểm: Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình.
 • Năm thực hiện: 2013.
 • Giá trị hợp đồng: 7,4 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông...

 • Công trình: Nhà máy CCI Quảng Nam, giai đoạn 3.
 • Địa điểm: Huyện Núi Thành, Quảng Nam.
 • Năm thực hiện: 2015.
 • Giá trị hợp đồng: 8,3 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, cấp thoát nước, mạng viễn thông...

 • Công trình: Nhà máy EPIC DESIGNERS VIET NAM.
 • Địa điểm: Khu CN Xuân Lộc, Đồng Nai.
 • Năm thực hiện: 2013.
 • Giá trị hợp đồng: 7,4 tỷ VNĐ.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông....

 • Công trình: Nhà máy CCI Quảng Nam (Giai đoạn II).
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Chu Lai, Quãng Nam.
 • Năm thực hiện: 2012.
 • Giá trị hợp đồng: 1,1 triệu USD.
 • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, hệ thống PCCC & Camera quan sát...