• Công trình: Nhà máy Acecook Củ Chi.
  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Củ Chi, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2014.
  • Giá trị hợp đồng: 6,6 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông...