• Công trình: Nhà máy Điện máy trời GTECH.
  • Địa điểm: Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.
  • Năm thực hiện: 2020.
  • Giá trị hợp đồng: 100 tỷ VNĐ.
  • Công suất thiết kế: 5MW.
  • Diện tích đất: 50.000m2.
  • Lĩnh vực: Thiết kế, thi công, cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời.