• Công trình: Nhà máy sản xuất bánh kẹo ORION.
  • Địa điểm: Khu CN Mỹ Phước II, Bình Dương.
  • Năm thực hiện: 2006.
  • Giá trị hợp đồng: 4,5 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực : Cunng cấp và lắp đặt thiết bị điện, điện thoại, chống sét, PCCC, báo cháy, điều hòa nhiệt độ, thông gió.