• Công trình: Nhà máy nhựa Tân Đại Hưng.
  • Địa điểm: Khu CN nhựa Đức Hòa, Long An.
  • Năm thực hiện: 2006.
  • Giá trị hợp đồng: 6,3 tỷ đồng.
  • Lĩnh vực : cunng cấp và lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng, động lực, điện thoại, chống sét, PCCC, báo cháy, điều hòa nhiệt độ, thông gió.