• Công trình: Nhà máy First Solar (Giai đọan I).
  • Địa điểm: Khu CN Đông Nam Củ Chi, TP.HCM.
  • Năm thực hiện: 2011.
  • Giá trị hợp đồng: 4,7 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, Mạng viễn thông...