• Công trình: Nhà máy Jupiter Foods Việt Nam.
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng An-Thủ Dầu Một- Bình Dương.
  • Năm thực hiện: 2011.
  • Giá trị hợp đồng: 6,8 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông....