• Công trình: Nhà máy HANMI - Korea.
  • Địa điểm: Khu CN Minh Hưng, Hớn Quản, Bình Phước.
  • Năm thực hiện: 2012.
  • Giá trị hợp đồng: 4,2 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, hệ thống PCCC & Camera quan sát...