• Nhà máy CB Thức Ăn Gia Súc EWOS-Norway.
  • Địa điểm: KCN Long Định, Cần Đước, Long An.
  • Năm thực hiện: 2012.
  • Giá trị hợp đồng: 5,2 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, mạng viễn thông...