• Công trình: Nhà máy thủy sản DE HEUS - Hà Lan.
  • Địa điểm: KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
  • Năm thực hiện: 2012.
  • Giá trị hợp đồng: 4,8 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống hạ tầng: điện động lực, điện chiếu sáng, Cấp thoát nước...