• Nhà máy chế biến Café ướt Parcorini -Italy.
  • Địa điểm: KNC Phú Hội, Ðức Trọng, Lâm Ðồng.
  • Năm thực hiện: 2012.
  • Giá trị hợp đồng: 6,3 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống hạ tầng: điện động lực, điện chiếu sáng, Cấp thoát nước...