• Công trình: Nhà máy CCI Quảng Nam (Giai đoạn II).
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Chu Lai, Quãng Nam.
  • Năm thực hiện: 2012.
  • Giá trị hợp đồng: 1,1 triệu USD.
  • Lĩnh vực: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, hệ thống ĐHKK, Cấp thoát nước, hệ thống PCCC & Camera quan sát...