• Công trình: Viettel khu vực II.
  • Địa điểm: 27B Nguyễn Thành Hãn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • Năm thực hiện: 2012.
  • Giá trị hợp đồng: 2,7 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống nguồn AC cho tổng trạm.