• Công trình: Trung tâm văn hóa huyện Tân Thành.
  • Địa điểm: Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Năm thực hiện: 2013.
  • Giá trị hợp đồng: 9,2 tỷ VNĐ.
  • Lĩnh vực: Thi công và lắp đặt hệ thống hạ tầng: điện động lực, điện chiếu sáng, Cấp thoát nước, hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường & sân khấu ngoài trời.

Khách hàng tiêu biểu