Công ty TNHH Higashimaru Việt Nam thành lập ngày 11-05-2007 thuộc tập đoàn sản xuất và chế biến thực phẩm Higashimaru của Nhật Bản. Tại nhà máy Việt Nam, công ty chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Project Title

Client European Co
Date June 2020
Category Construction

Follow Us

GTECH MEP

Đối tác của chúng tôi