Trường TCCN Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2009.
Tới nay đã có hàng ngàn HSSV tốt nghiệp và Trường đang đào tạo gần 800 HSSV.
 

ĐH Quốc Tế Hồng Bàng BR-VT

Chủ đầu tư: Nguyen Hoang Corp
Địa điểm: Phước Hiệp, TP. Bà Rịa
Năm hoàn thành: 2009
Giá trị HĐ: 4,6 tỷ VNĐ
Hạng mục: Hệ thống ĐHKK & Thông gió

Follow Us

GTECH MEP

Đối tác của chúng tôi