Mascot Việt Nam là Công ty 100% vốn nước ngoài do Công ty Mascot International A/S Đan Mạch sở hữu, là công ty lớn nhất của Đan Mạch chuyên sản xuất quần bảo hộ lao động chất lượng cao để xuất khẩu phục vụ thị trường Châu Âu. 

Nhà máy MASCOT

Địa điểm: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
Chủ đầu tư: Mascot Việt Nam
Năm hoàn thành: 2007
Giá trị HĐ: 5,6 tỷ VND
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện & ĐHKK.

Follow Us

What our clients are saying about our company and products

Our extensive resume is comprised of over 3,500 projects completed

Our diverse project list includes engineering buildings and manufacturing structures

GTECH MEP

Đối tác của chúng tôi