NHÀ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ CÔNG VIÊN THUỘC TTVH HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Khối nhà hình tròn cao 03 tầng, bao gồm các khối hội trường triển lãm; khối hành chính quản trị, khối câu lạc bộ năng khiếu; khối thư viện truyền thống, tổng diện tích sàn xây dựng: 5.447 m2

Khối hoạt động đại chúng và sân khấu ngoài trời.

Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

TT VH-TT H.Tân Thành

Địa điểm: Tân Thành, Bà rịa-Vũng Tàu
Chủ đầu tư: Ban QLDA H.Tân Thành
Năm hoàn thành: 2013
Hạng mục: Toàn bộ hệ thống MEP
Giá trị HĐ: 9,5 tỷ VND

Follow Us

GTECH MEP

Đối tác của chúng tôi