Tòa nhà Tổng Liên Hội Tin Lành TP.HCM cơ sở II được khởi công ngày 12/11/2009 và ngày 29/03/2012 hoàn thành. Các hạng mục công trình gồm 10 tầng, có thêm 2 tầng hầm dùng để xe và kho. Kinh phí xây dựng là 2.300.000 USD (khoảng hơn 47 tỷ VNĐ).

Tòa nhà tổng liên hội Tin Lành

Địa điểm: Đường 3/2, Q.10, TP.HCM
Chủ đầu tư: Tổng hội Tin Lành TP.HCM
Năm hoàn thành: 2012
Hạng mục: Toàn bộ hệ thống MEP
Giá trị HĐ: 6,4 tỷ VND

Follow Us

GTECH MEP

Đối tác của chúng tôi