Trung tâm dữ liệu (TTDL) Hoàng Hoa Thám là một trong 5 TTDL thuộc sở hữu của Viettel IDC, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2009 theo tiêu chuẩn quốc tế ANSI/TIA 942. TTDL Hoàng Hoa Thám gốm 4 phòng máy N4T5 và N4T6 (đặt tại tòa nhà N4), N6T4 (tòa N6) và N3T2 (tòa nhà N3).

Tòa nhà N3 – Hoàng Hoa Thám là tòa nhà TTDL mới nhất thuộc TTDL Hoàng Hoa Thám, được Viettel IDC triển khai và cung cấp dịch vụ từ năm 2020. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, bằng việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng mới, Trung tâm đã giảm thiểu đáng kể việc sử dụng năng lượng điện so với các trung tâm dữ liệu cũ, hoàn thành mục tiêu tiết kiệm năng lượng theo kế hoạch.

Tòa nhà IDC VietTel

Địa điểm: Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, TP.HCM
Chủ đầu tư: Viettel Corp
Năm hoàn thành: 2009
Giá trị HĐ: 5,4 tỷ VNĐ
Hạng mục: Toàn bộ hệ thống điện

Follow Us

GTECH MEP

Đối tác của chúng tôi