Thực hiện tinh thần thần ” uống nước nhớ nguồn”, ” lá lành đùm lá rách”… Ngày 25/10/2019, Ban giám đốc công ty CP Kỹ Nghệ Toàn Cầu phối hợp với Hội đồng hương Núi Thành tại TP.HCM và UBND Huyện Núi Thành đã trao tặng 2 căn nhà tình thương cho bà con tặng Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam. Giá trị mỗi căn nhà là 50 triệu đồng…