Nhà máy Solar Suối Cát

Hiện nay, các dạng năng lượng hóa thạch như than, dầu hỏa đang dần cạn kiệt và vấn đề ô nhiễm môi trường do đốt nhiên liệu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, các nước có xu hướng tìm nguồn năng lượng sạch để thay thế.

Chi tiết

Nhà máy Solar Xuân Tâm

Hiện nay, các dạng năng lượng hóa thạch như than, dầu hỏa đang dần cạn kiệt và vấn đề ô nhiễm môi trường do đốt nhiên liệu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, các nước có xu hướng tìm nguồn năng lượng sạch để thay thế.

Chi tiết

Nhà máy Solar Đắk Nông

Hiện nay, các dạng năng lượng hóa thạch như than, dầu hỏa đang dần cạn kiệt và vấn đề ô nhiễm môi trường do đốt nhiên liệu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, các nước có xu hướng tìm nguồn năng lượng sạch để thay thế.

Chi tiết

Nhà máy Solar Đắk Lắk

Hiện nay, các dạng năng lượng hóa thạch như than, dầu hỏa đang dần cạn kiệt và vấn đề ô nhiễm môi trường do đốt nhiên liệu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, các nước có xu hướng tìm nguồn năng lượng sạch để thay thế.

Chi tiết