Một số hình ảnh GĐ. Trần Quốc Hùng cùng các nhân viên GTECH tham gia cứu trợ tại Xã Trà Kót, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam, tháng 9/2007.