Nhằm tạo điều kiện gắn kết các đối tác của dự án, tạo một sân chơi thể thao lành mạnh tăng cường sức khỏe cho mọi người. Ngày 08/11/2022, Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Lý Khương, chủ đầu tư của dự án Dreamhome Riverside