Cúp Vàng Doanh Nghiệp có Sản Phẩm & Dịch Vụ Xuất Sắc Nhất là giải thưởng thường niên do Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam, Tạp Chí Doanh Nghiệp Và Hội Nhập kết hợp cùng Công Ty Truyền Thông Đông Á bình chọn.

Giải thưởng Cúp Vàng Doanh Nghiệp có Sản Phẩm & Dịch Vụ Xuất Sắc Nhất đã ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đã có những sản phẩm dịch vụ tối ưu, góp phần thay đổi diện mạo nền kinh tế đất nước. Ngoài việc tôn vinh các sản phẩm xuất sắc, cúp vàng còn là sự chứng thực về chỗ đứng của sản phẩm, dịch vụ của GTECH khi tham gia thị trường.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải cúp vàng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc năm 2008:

.