Ngày 8/5/2009 tại Hà Nội, ông Trần Quốc Hùng – Giám đốc Công ty GTECH – Công ty CP Kỹ Nghệ TOÀN CẦU được vinh danh trong 100 doanh nhân tiêu biểu trên cả nước đã vinh dự đón nhận Cúp Vàng Doanh  Nhân Văn Hóa lần thứ V do Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam trao tặng.

Để đạt được Cúp Vàng Doanh Doanh Nhân Văn Hóa, mỗi doanh nhân cần đạt được những tiêu chí như: quản lý doanh nghiệp hiệu quả, kinh doanh đúng luật, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, có đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Ngoài ra, doanh nhân đã thực hiện giữ gìn bản sắc văn hóa trong kinh doanh như duy trì uy tín với đối tác, tôn trọng khách hàng, trung thực…